Digwyddiadau

Mae ‘Cymru. Cyrchfan Bwyd’ yn mynychu nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo’r prosiect i’r Diwydiant Ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys Gwyliau Bwyd, Sioeau Amaethyddol, Sioeau Teithiol a Digwyddiadau Prynwyr.

Dewch i’n gweld yn un o’r digwyddiadau isod i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig ichi… neu mae croeso ichi gysylltu trwy’r ffurflen ar y dudalen gysylltu.

E-ddysgu i adeiladu sgiliau’r diwydiant

Lleoliad: Amser: Mae busnesau bwyd a diod bach o dan fwy o bwysau nag erioed o’r blaen. Mae cwsmeriaid sy’n gofyn llawer, a marchnadoedd cystadleuol yn golygu bod mireinio eich...