Lleoliad: Amser: Mae’r cyfnod digynsail hwn a’r mesurau dan glo llym wedieffeithio’n ofnadwy ar y modd y mae llawer o fusnesau’ngweithredu. Mae rhai ar gau yn llwyr tra bod eraill...