Daeth prosiect Sgiliau Bwyd Cymru i ben ar 31 Mawrth 2023.

Hoffai’r tîm ddiolch i’r holl ddarparwyr hyfforddiant a’n cefnogodd i gyflawni’r prosiect ac i’r holl fusnesau a ddefnyddiodd y gwasanaeth dros y blynyddoedd i hyfforddi eu gweithlu.

Am unrhyw ymholiadau cysylltwch â ni ar wales@lantra.co.uk

The Food Skills Cymru project ended on the 31 March 2023.

The team would like to thank all training providers who supported us in the delivery of the project and for all businesses which used the service over the years to train their workforce.

For any queries please contact us at wales@lantra.co.uk